dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết 13 - Đi cấy (AN6) mien phi,tai lieu Tiết 13 - Đi cấy (AN6) mien phi,bai giang Tiết 13 - Đi cấy (AN6) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/19/2011 2:07:16 PM
Filesize: 9.76 M
Download count: 58
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN !
Âm nhạc 6
Âm nhạc 6
Quan sát các bức tranh trên khiến em
liên tưởng tới công việc gì
của người nông dân?
Cấy lúa
Âm nhạc 6
Tiết 13

1- Tìm hiểu bài:

Học hát bài: Đi cấy

Dân ca Thanh Hóa

Bài hát Đi cấy được hình thành dựa trên những câu thơ lục bát sau:
"lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có bạn cùng chăng
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
Cầu cho trong ấm ngoài êm!"
Thanh Hóa
- Thanh Hóa là một tỉnh cực Bắc miền Trung nước ta, cách Hà Nội 150Km về phía Bắc
và cách Tp HCM 1560Km về phía Nam. Đây là một tỉnh lớn của nước ta đứng thứ năm
về diện tích và thứ 3 về dân số.
- Thanh Hóa là địa phương có nền văn hóa, văn nghệ khá là phong phú và đa dạng,
nổi bật như: "hò sông mã"; Tổ khúc "Múa đèn"và nhiều bài khác nữa
- Tổ khúc Múa đèn gồm 10 bài hát, bài hát Đi cấy là một bài hát nằm trong tổ khúc "Múa đèn"
Âm nhạc 6
Tiết 13

1- Tìm hiểu bài:

Học hát bài: Đi cấy

Dân ca Thanh Hóa
2 - Chia đoạn, chia câu:
Âm nhạc 6
Câu 1
7
Câu 2
10
Câu 3
17
Câu 4
21
Các em cần lưu ý một vài ký hiệu:
Âm nhạc 6
Tiết 13

1- Tìm hiểu bài:

Học hát bài: Đi cấy

Dân ca Thanh Hóa
2 - Chia đoạn, chia câu:
3 - Luyện thanh:
4 - Tập hát từng câu:
Mì...
Mà...
i...
a...
i...
a...
i...
a...

à.
Âm nhạc 6
- Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen
ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
- Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng
- Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm chơi trăng ngoài
thềm ý rằng cầu cho.
- Cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm.
Tập hát từng câu
Âm nhạc 6
luyện tập
Hát và vỗ tay theo nhịp
Lên chùa bẻ một cành sen
x x
Lên chùa bẻ một cành sen
x x
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
x x
Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng trăng
x x x
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
x x x x
Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho
x x x
Cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm
x x x x x.
Lên chùa bẻ một cành sen
x x x x
Lên chùa bẻ một cành sen
x x x x
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
x x x x
Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng trăng
x x x x x x
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
x x x x x x x x
Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho
x x x x x x x
Cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm
x x x xx x x x.
Hát và vỗ tay theo phách
Âm nhạc 6

5. Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc bài hát (Hát đúng lời ca và giai điệu)
- Tập thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.
- Tập hát và vỗ tay theo nhịp, phách của bài hát
- Có thể tập một số động tác phụ họa cho bài hát
ôn tập
- Xem trước bài học ở tiết 14 để giờ sau học
chuẩn bị
Bài học đến đây là kết thúc!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
Âm nhạc 6