dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Hai người bạn là phi công và tài xế taxi muốn giới thiệu công việc của mình với nhau. Phi công mời lái xe lên máy bay giới thiệu:

- Đây là cần lái, đây là la bàn điện tử, nếu có sương mù thì máy bay sẽ bay theo la bàn...

Hôm sau, lái xe mời phi công đi taxi và giới thiệu:

- Đây là vô lăng, cần sang số. Nếu có sương mù thì xe chạy theo bảng báo giá điện tử.

- Sao lạ vậy?

- Nếu trên bảng là 4USD thì rẽ trái, tới 6USD thì rẽ phải...