dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Cách tạo hiệu ứng trên PowerPoin mien phi,tai lieu Cách tạo hiệu ứng trên PowerPoin mien phi,bai giang Cách tạo hiệu ứng trên PowerPoin mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/25/2011 3:43:01 PM
Filesize: 1.31 M
Download count: 143
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Từ A tới Z
Hi vọng mang đến cho bạn
sự ngạc nhiên và thích thú
Hiệu ứng PowerPoint
Vài nét về demo này...
Slide trình diễn các hiệu ứng từ A – Z
Đây là tham khảo tốt nhất trong việc tạo và
sử dụng các hiệu ứng
Công cụ duy nhất được dùng đến là PowerPoint, hoàn toàn không dùng
animated gifs, video hoặc các file flash
Hãy mở loa và nhấn phím Enter để bắt đầu…
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
Advancing
A
n
i
m
a
t
i
n
g
Animating
A
t
t
e
n
d
i
n
g
Attending
n
c
u
B
i
o
n
g
B
U
I
L
D
I
N
G
B
U
I
L
D
I
N
G
B
U
I
L
D
I
N
G
d-top
d-mid
d-bot
d-l-top
d-l-bot
d-r-top
d-r-bot
i
D
s
t
r
i
b
u
t
i
n
g
i
D
s
t
r
i
b
u
t
i
n
g
Distributing
D
O
W
N
L
O
A
D
I
N
G
Editing
Editting
educating
Exploring
FLIPPING
FLIPPING
FLIPPING
FLIPPING
FLIPPING
GRIPPING
GRIPPING
GRIPPING
GRIPPING
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Hyperlinking
Inse
ting
r
J
U
M
P
I
N
G
LINKING
Listing
Listing
Listing
Moving
Moving
Moving
http://www.powerpointbackgrounds.com
N
A
V
I
A
T
G
I
N
G
Numbering
3
9
7
1
9
2
5
2
0
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
ran
gig
in
Oz
Pack
‘n’
Going
PROJECTING
PROJECTING
?
Questioning
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Running
SMILING
Sparkling
T
ing
alk
UPLOADING
UPLOADING
UPLOADING

VOTINGWARNING
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
X-Rating
Yawning
Zooming
© 2004 – Tham khảo

http://www.powerpointbackgrounds.com
THE END
‘ing’
Chúc bạn thành công ….